KDV 0-4 jaar

0-4 groep 

De kinderen worden opgevangen in een verticale groep, dit betekent de kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in de groep zitten. Hier zitten veel voordelen aan, jongere kinderen hebben baat bij omgang met oudere kinderen als het gaat om cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling.

Peuter Arrangement:

We bieden ook PA aan bij de Vlechter, de kinderen die voor PA in aanmerking komen zijn van 8.30-12.30 welkom bij de opvang. Zij gaan mee in het ritme van de 0-4 groep maar sluiten vaker aan bij peuter/kleuter activiteiten om hun algehele ontwikkeling nog verder te stimuleren.

 

Dit doen we op de groep

De pedagogisch medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

KDV Pedagogisch beleid