Unitonderwijs

Door unitonderwijs voel je je thuis op De Vlechter!

 Basisschool De Vlechter bestaat uit twee units: unit onderbouw en unit bovenbouw. De units bestaan uit een aantal thuisgroepen waarin leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht. Dit biedt onze leerlingen veiligheid en houvast.

Voordelen van Unitonderwijs

  • Doordat leerlingen van verschillen- de leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren leerlingen van elkaar.
  • Onze leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Voor onze leerlingen is dit top, omdat ze zo het beste krijgen van wat iedere leerkracht te bieden heeft.

Unit onderbouw

De leerlingen van groep 1, 2, 3 zitten in de unit onderbouw met daarin twee thuisgroepen.

  • In de thuisgroep van de kevers zitten leerlingen uit groep 1 en 2.
  • In de thuisgroep van de rupsen zitten leerlingen uit groep 2 en 3. 

Unit bovenbouw

De leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 vormen samen de unit bovenbouw met daarin drie thuisgroepen. In de unit bovenbouw krijgen de leerlingen in kleine groepjes instructie op niveau. Dat betekent dat er ook veel zelfstandig gewerkt wordt met behulp van een dag- of weektaak. Zij leren zelf hun tijd te plannen om alle opdrachten af te maken.

  • In de thuisgroep van de vlinders zitten leerlingen uit groep 4 en 5
  • In de thuisgroep van de krokodillen zitten leerlingen uit groep 5 en 6
  • In de thuisgroep van de wolven zitten leerlingen uit groep 7 en 8

Leerkracht als coach

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen.

“Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt?

Wat zou je daaraan kunnen doen?” Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. Op deze manier stimuleren wij onze leerlingen om problemen zelf op te lossen.