Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel leenwoorden zijn het Nederlands binnengedrongen zoals computer, mountainbike en keeper. Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren ze op De Vlechter Engels vanaf groep 1, dit wordt gegeven door een vakdocent Engels. In de kleutergroepen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid.