Onze kinderopvang

Kinderopvang bij Kindcentrum De Vlechter

Kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Basisschool De Vlechter en kinderopvang De Vlechter vormen samen één kindcentrum. Door samen te investeren in een betekenisvolle en uitdagende omgeving geven we alle kinderen optimale kansen en ruimte om zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. Van baby tot puber kun je dus bij ons terecht! De samenwerking met basisschool De Vlechter hebben wij hoog in ons vaandel staan. Zo stemmen wij onze pedagogiek met elkaar af en maken we gebruik van elkaars personeel. Kortom, binnen ons kindcentrum werkt opvang en onderwijs samen vanuit dezelfde waarden.

Peuterspeelzaal

Vanaf 2 jaar zijn kinderen van harte welkom op onze peuterspeelzaal.
Kies je ervoor om hierna naar de basisschool De Vlechter te gaan? Dat zou een goede keus zijn, omdat de overgang naar de kleutergroep minder groot is voor kinderen wanneer ze in hun vertrouwde omgeving blijven.

Buitenschoolse opvang

Als kinderen hier al voor schooltijd komen, kunnen ze heerlijk gaan spelen of nog even rustig verder wakker worden. De contacten met de school zijn heel goed. Voor schoolgaande kinderen is het fijn dat ze na schooltijd niet te maken krijgen met andere regels, of op en neer moeten reizen naar een andere locatie. De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel kinderen als ouders als zeer prettig ervaren. We bieden leuke activiteiten aan na school, maar veel kinderen vinden het ook heerlijk om buiten te spelen op ons plein. De waterpomp en het klimhuis zijn daarbij zeer favoriet!

Dagopvang

Voordelen van Kinderopvang De Vlechter

  • Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar zich welkom en thuis voelen.
  • We zijn open van ’s-ochtends vroeg tot aan het avondeten.
  • Kinderen kunnen bij ons spelen, sporten en chillen op een veilige plek met vertrouwde volwassenen.
  • Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt. Waar een kind zich kan ontwikkelen en talenten ontdekt worden.
  • Een kleinschalige kinderopvang waar we kinderen antwoord geven op hun vragen en meegaan in hun wensen.
  • Kinderopvang op maat, passend bij ieder kind.

 

Klik hier om meer te lezen over onze tarieven:  https://onskindbureau.nl/tarieven

Voor meer informatie kunt u ook bellen: 073-851 1158

Marja Thur

Meewerkend leidinggevende KC de Vlechter

Tel: 06-3456 9368

mthur@onskindbureau.nl

Ons pedagogisch handelen

KDV De Vlechter inspectierapport

BSO De Vlechter inspectierapport

KDV Ons Kindbureau pedagogisch beleid

BSO Ons Kindbureau pedagogisch beleid