Aanmelden/registration

U kunt uw kind hier aanmelden voor de basisschool/ You can register your child here for the elementary school: klik hier 

U kunt uw kind hier aanmelden voor de kinderopvang/peuterspeelzaal/ You can register your child here for children's daycare: klik hier

Ontmoeting & Aanmelding

We vinden het fijn om voorafgaande aan uw aanmelding contact te hebben. Dit kan door middel van het plannen van een rondleiding ( tel: 073-5184344)

Meeting & Registration 

We would love to get in touch before your registration. It is possible to schedule a tour (tel: 073-5184344)