Cultuureducatie

Cultuuronderwijs is super!

Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Als voorloperschool op het gebied van cultuureducatie binnen de gemeente Heusden werken we samen met Trefpunt Heusden. In ons Vlechtwerkatelier komen de leerlingen in aanraking met allerlei kunstdisciplines zoals bijvoorbeeld muziek, dans, drama en film. Antonia Grosinger werkt als Europese vrijwilliger in onze school. Ze komt uit Oostenrijk en leert onze leerlingen veel over muziek en kunst.