Kind ouder gesprek

Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen zelf worden op school betrokken bij de ontwikkeling van het kind. We gaan met het kind en zijn/haar ouder(s) in gesprek over de persoonlijke ontwikkelingen van het kind aan de hand van het rapportfolio. Daarin wordt besproken aan welke doelen het kind heeft gewerkt en waar het de komende periode aan gaat werken. Tevens wordt besproken hoe deze doelen bereikt gaan worden en wat de verwachtingen zijn. In de loop van het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten om met elkaar de ontwikkeling van de leerling af te stemmen. Het aantal contactmomenten is afhankelijk van de behoeften van de ouders en de leerkracht.