Tabletonderwijs

Werken doen we op een tablet... en die krijg je van school!

ICT in het onderwijs vinden we belangrijk! Vanaf groep 4 verwerken de kinderen rekenen en taal op een tablet met behulp van Snappet. Kinderen werken gedifferentieerd op het niveau dat ze aankunnen. De leerkracht kan directe feedback geven op het gemaakte werk en onmiddellijk extra instructie aanbieden waar dat nodig is. Ook kunnen onze ouders thuis inloggen en meekijken met hun kind.

Iedere leerling krijgt van ons een tablet in bruikleen. We leren leerlingen hoe daar mee om te gaan en er zuinig op te zijn. We vertrouwen onze leerlingen daarin.