Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze school verwerkt persoonsgegevens van ouders/verzorgers en van de kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Talentis vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Via bijgevoegd document leggen we u graag uit hoe wij op KC De Vlechter met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

KLIK HIER

Protocol ICT en sociale media voor leerlingen