Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Als kinderen hier al voor schooltijd komen, kunnen ze heerlijk gaan spelen of nog even rustig verder wakker worden. De contacten met de school zijn heel goed. Voor schoolgaande kinderen is het fijn dat ze na schooltijd niet te maken krijgen met andere regels, of op en neer moeten reizen naar een andere locatie. De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel kinderen als ouders als zeer prettig ervaren. We bieden leuke activiteiten aan na school, maar veel kinderen vinden het ook heerlijk om buiten te spelen op ons plein. De waterpomp en het klimhuis zijn daarbij zeer favoriet!

Hier werken wij aan

Op de buitenschoolse opvang wordt de Interactie tussen kinderen onderling sterk gestimuleerd. We nodigen uit tot communiceren, en hebben zelf een voorbeeldfunctie. We scheppen de hele dag door situaties waarbij de kinderen met elkaar kunnen zijn en met elkaar kunnen communiceren. We respecteren vriendschappen en houden rekening met de verschillende en wisselende behoeften van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren vriendschap en samenwerking bij kinderen onderling. Ook gaan zij bewust om met conflicten tussen kinderen. We gaan ervan uit dat een conflict een leermoment is. Als zich een conflict tussen twee kinderen voordoet, kijken zij eerst hoe het conflict verloopt. De pedagogisch medewerker hoeft niet altijd in te grijpen of oplossingen aan te dragen. Kinderen zijn vaak heel goed in staat zelf problemen op te lossen. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteren en stimuleren wij ook de creativiteit, het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van het kind. De pedagogisch medewerker houdt het proces in de gaten en als de kinderen er zelf niet uitkomen, ondersteunen ze bij het oplossen van ruzies. Hoe deze ondersteuning eruit ziet, hangt af van de situatie en de leeftijd van de kinderen.

De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen, biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.

BSO pedagogisch beleid