Visie van KC De Vlechter

"Samenbrengen, Samen Leren"

Hier staan wij onvoorwaardelijk voor. In samenwerking met de ouders halen we het beste in ieder kind naar boven. Dit doen we in een betekenisvolle, uitdagende omgeving waarin we van elkaar en met elkaar leren. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Kindcentrum De Vlechter geeft haar leerlingen de ruimte om zich optimaal te ontplooien in een prettige, positieve en veilige leeromgeving. Op die manier ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en de juiste houding om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Verantwoordelijkheid nemen, samen leren, respectvolle omgang en zelfstandig werken zijn onze kernwaarden.

Kindcentrum De Vlechter:

    • Is een gastvrije locatie met respect voor elkaar;
    • Biedt een uitdagende leeromgeving waarin we samen opgroeien;
    • Sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind;
    • Leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen;
    • Besteedt extra aandacht aan gezond leven, bewegen, natuur en cultuur.