Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR ?

In de medezeggenschapsraad zetten personeelsleden en ouders van KC De Vlechter zich in door mee te denken en te beslissen over allerlei (onderwijs) inhoudelijke zaken die belangrijk zijn voor het kindcentrum. Zoals bijvoorbeeld de keuze van een nieuwe lesmethode, het vaststellen van het vakantierooster, verbeteringen in onderwijs en opvang. De medezeggenschapsraad kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, de begroting, lesmethodes, schoolveiligheid, meerjarenbeleid. Kortom, een breed terrein aan onderwerpen. Daarnaast nemen individuele leden deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Leijestroom.

Contact: Medezeggenschapsraad@kcdevlechter.nl