Unitonderwijs

Units en thuisgroepen.

Onze school bestaat uit twee units: unit onderbouw (groep 1, 2, 3) en unit bovenbouw (groep 4, 5, 6, 7 & 8). De units bestaan uit een aantal thuisgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Ieder kind zit in een eigen thuisgroep met vaste leerkrachten. Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

  • Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen.
  • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar.
  • Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede.

Unit onderbouw.

De leerlingen van groep 1 t/m 3 zitten in de unit onderbouw met daarin twee thuisgroepen. In de thuisgroep van de rupsen zitten kinderen uit groep 1 en 2. In de thuisgroep van de vlinders zitten kinderen uit groep 2 en 3. Zij krijgen instructies van de leerkrachten die in deze unit werkzaam zijn.

Unit bovenbouw.

De leerlingen van groep 4 t/m 8 vormen samen de unit bovenbouw met daarin twee thuisgroepen.  In de thuisgroep van de krokodillen zitten kinderen uit groep 4 en 5. In de thuisgroep van de wolven zitten kinderen uit groep 6 tot en met 8. Zij krijgen instructies van de leerkrachten die werkzaam zijn in de unit bovenbouw. In de unit bovenbouw krijgen de leerlingen in kleine groepjes instructie op niveau. Dat betekent dat er ook veel zelfstandig gewerkt wordt met behulp van een dag- of weektaak. Zij leren zelf hun tijd te plannen om alle opdrachten af te maken.

Leerkracht als coach.

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen? Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. De leerkracht stimuleert leerlingen om problemen die zij tegenkomen tijdens hun leerproces zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is.

Instructie op maat.

Tijdens de werkblokken werken de leerlingen zelfstandig of samen aan hun dag- of weektaak. Op vaste momenten op de dag geeft de leerkracht instructie aan een groepje leerlingen dat op overwegend hetzelfde niveau werkt, bijvoorbeeld voor rekenen, spelling, taal en lezen. Ook lopen de leerkrachten tijdens de werkblokken vaste rondes door de verschillende ruimtes om leerlingen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of uitleg te geven.

  

Planbord in de onderbouw