Kinderopvang

Kinderopvang 0 tot en met 12 jaar.

"Samen brengen, samen leren"

Hier staan wij onvoorwaardelijk voor. Basisschool De Vlechter en kinderopvang organisatie Ons Kindbureau bouwen samen aan één kindcentrum. Door samen te investeren in een betekenisvolle en uitdagende omgeving geven we alle kinderen optimale kansen en ruimte om zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. Van baby tot puber. Binnen een positief, veilig pedagogisch klimaat. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar ons kindcentrum gaan en zich veilig voelen. Op die manier ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en de juiste houding om goed te kunnen functioneren in onze samenleving.

Kinderopvang organisatie Ons Kindbureau.

Naast de dagopvang en buitenschoolse opvang kunt u ook voor de peuterspeelzaal bij ons terecht. Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom op onze peuterspeelzaal. Wij vinden het belangrijk om opvang en onderwijs met elkaar te verbinden. De samenwerking met basisschool De Vlechter hebben wij hoog in ons vaandel staan. Zo stemmen wij onze pedagogiek met elkaar af en maken we gebruik van elkaars personeel. Kortom, binnen ons kindcentrum werkt opvang en onderwijs samen vanuit dezelfde waarden.

Een veilige plek met vertrouwde begeleiders.

We denken vanuit het kindbelang; spelen en leren moeten op elkaar aansluiten. Peuters gaan vaak al enige tijd naar het kindcentrum. Zij zijn gewend aan de plek, maar ook aan de daar geldende regels. Voor hen is de overgang naar de kleutergroep minder groot wanneer ze in hun vertrouwde omgeving blijven. Voor schoolgaande kinderen is het ook fijn dat ze na schooltijd niet te maken krijgen met andere regels, of op en neer moeten reizen naar een andere locatie. De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel kinderen als ouders als zeer prettig ervaren. 

Samengevat biedt kindcentrum De Vlechter uw kind(eren): 

Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar welkom zijn. Van ’s ochtends vroeg tot aan het avondeten. Waar zij kunnen spelen, sporten, chillen en waar zij ook onderwijs krijgen. Een veilige plek met vertrouwde volwassenen, waar kinderen zich thuis en welkom voelen, ook als hun ouders aan het werk zijn. Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt, waar een kind zich kan ontwikkelen en zijn talenten ontdekt worden. Een omgeving waar volwassenen antwoord geven op zijn/haar vragen en tegemoetkomen aan zijn/haar behoeften. Op maat, passend bij ieder kind. Vanuit een doorgaande lijn!

Klik hier voor meer informatie over Kinderopvang organisatie Ons Kindbureau