Jeelo

De projecten van Jeelo.

Op KC De Vlechter bieden we onze leerlingen vanaf groep 4 alles wat te maken heeft met wereldoriëntatie aan door middel van Jeelo projecten. Kinderen voorbereiden op de 21e eeuw speelt hierin een belangrijke rol. Naast kennis vergaren en de verwerking ervan vinden we het verwerven van vaardigheden en competenties van minstens even groot belang. Een kritische denkhouding, oplossingsgericht denken, creatief denken, vaardig communiceren, samen werken, ICT, geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden helpen onze leerlingen om een succesvolle plek in onze samenleving te krijgen. De Jeelo projecten berusten op 3 pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig werken. Bekijk de animatie:

 https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en tempo. Daarom werkt Jeelo met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind heeft een eigen inlog voor “Mijn Jeelo’’, hierop kan ook thuis meegekeken worden wat uw kind leert.

De 12 projecten van Jeelo: