Cultuureducatie

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

KC De Vlechter heeft cultuureducatie hoog in het vaandel staan. Als voorloper school op het gebied van cultuureducatie binnen de gemeente Heusden werkt de school nauw samen met Trefpunt Heusden bij het neerzetten en uitdragen van  de visie van de school op het gebied van cultuureducatie. Met behulp van de Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren, heeft de school haar visie vertaald in beleid en actieplannen.  Vanuit deze actieplannen is het  Vlechtwerkatelier ontstaan. In het Vlechtwerkatelier komen de leerlingen in aanraking met allerlei kunstdisciplines zoals bijvoorbeeld muziek, dans, drama, film enzovoorts.

Lipdub gemaakt door unit bovenbouw: https://youtu.be/fNURVu1hT98

 

Het Vlechtwerk Atelier