Ouder kind gesprek

Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen zelf worden op school betrokken bij de ontwikkeling van het kind. We gaan met de ouders en hun kind in gesprek over het rapport tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken. Daarin wordt besproken aan welke doelen het kind de komende periode gaat werken en worden er afspraken gemaakt hoe deze doelen bereikt gaan worden. In de loop van het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten om met elkaar de ontwikkeling van de leerling af te stemmen.