Jeelo

Klaar voor de 21ste eeuw!

Naast kennis vergaren en de verwerking ervan vinden we het verwerven van vaardigheden en competenties ook belangrijk.Een kritische denkhouding, oplossingsgericht denken, creatief denken, vaardig communiceren, samenwerken, geletterdheid en sociale, cultureleen ICT-vaardigheden helpen onze leerlingen om een succesvolle plek in onze samenleving te krijgen. Daarom werken we met Jeelo. De Jeelo projecten gaan uit van de volgende pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren.

Jeelo