Tabletonderwijs

Op KC De Vlechter neemt ICT in het onderwijs een belangrijke plaats in.  Vanaf groep 4 verwerken de kinderen rekenen en taal op een tablet met behulp van Snappet. Kinderen werken gedifferentieerd op het niveau dat ze aankunnen, de leerkracht kan directe feedback geven op het gemaakte werk en onmiddellijk extra instructie aanbieden waar dat nodig is. Ieder kind heeft een thuislicentie van Snappet zodat de ouders de vorderingen van hun kind kunnen bijhouden. Kinderen kunnen met deze licentie ook thuis aan hun doelen werken. 

Ieder kind heeft zo'n tablet in bruikleen. Als school hebben we de Snappet tablets geleasd en hebben naast de huur ( lease kosten) een borg per tablet betaald. 

De kinderen hebben uitleg gekregen over hoe ze er op moeten werken maar ook hoe ze er mee om moeten gaan, dat het een duur apparaat is waar je zorgvuldig mee om gaat.

Wanneer een tablet niet goed functioneert, wordt hij zonder kosten omgeruild. Wanneer een tablet per ongeluk valt en kapot gaat, dan wordt het borgbedrag hierop aangesproken en is de school hiermee de betalende persoon.

Wanneer kinderen onzorgvuldig met de tablet omgaan, en hij door onzorgvuldig gedrag kapot gaat, dan krijgt uw kind, dus in feite u als ouder, de rekening voor het repareren van de tablet. U zou in zo'n geval uw WA-verzekering aan kunnen schrijven om hen de rekening te laten betalen. 

 

Enkele reacties van kinderen:

Bram: “Het is veel sneller en je hoeft niet steeds van boek te wisselen. “

 

Nikki:  “Ik vind het heel makkelijk, het is veel sneller en heel leerzaam!”

  

Timo: “Het is veel makkelijker. Je kunt als je tijd over hebt andere talen leren. Je hoeft niet heel de tijd op de meester te wachten, want als je tijd over hebt kun je door met ander werk.”

 

Jaro: “Op de tablet kun je ook dingen doen die je op de computer normaal ook kunt doen. Je hoeft minder te lopen door de klas en daardoor is het rustiger voor anderen. Ieder komt zo aan de beurt!”

 

Sarah: “Het is makkelijker want: als je iets niet snapt krijg je dit doel extra op je weektaak zodat je aan dit doel kunt werken!”