Kinderopvang Ons Kindbureau

Contact: 06-18 40 59 92 

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.30 uur

 

Kinderopvang 0-12 "Samenbrengen, Samen Leren"

Samen staan wij hier onvoorwaardelijk voor. De Vlechter en Ons Kindbureau bouwen samen aan één kindcentrum. Door samen te investeren in een betekenisvolle en uitdagende omgeving geven we alle kinderen optimale kansen en ruimte om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Van baby tot puber. Binnen een positief, veilig pedagogisch klimaat. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar ons kindcentrum gaan en zich veilig voelen. Op die manier ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en de juiste houding om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Verantwoordelijkheid nemen, samen ontdekken/leren, respectvolle omgang en zelfstandig werken zijn onze kernwaarden.

Ons Kindbureau.

Ons Kindbureau verbindt opvang en onderwijs. Daarin gaan we verder dan alleen het aanbieden van dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang (BSO). De samenwerking tussen Ons Kindbureau en het onderwijs binnen een kindcentrum is dermate nauw, dat de visie en kernwaarden naadloos worden geïntegreerd in de pedagogische aanpak en doorgaande ontwikkelingslijn. Dat maakt ons één kindcentrum.

Continuïteit en bekendheid.

We denken vanuit het kindbelang: spelen en leren moeten op elkaar aansluiten. Peuters gaan vaak al enige tijd naar het kindcentrum. Zij zijn gewend aan de plek, maar ook aan de daar geldende regels. Voor hen is de overgang naar de kleutergroep minder groot wanneer ze in hun vertrouwde omgeving blijven. Voor schoolgaande kinderen is het ook fijn dat ze na school niet te maken krijgen met andere regels, of op en neer moeten reizen naar een andere locatie. De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel kinderen als ouders als zeer prettig ervaren. 

Samengevat biedt kindcentrum De Vlechter uw kind (eren): 

Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar welkom zijn. Van ’s ochtends vroeg tot aan het avondeten, waar zij kunnen spelen, sporten, chillen en waar zij ook onderwijs krijgen. Een veilige plek met vertrouwde volwassenen, waar kinderen zich thuis en welkom voelen, ook als hun ouders aan het werk zijn. Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt, waar een kind zich kan ontwikkelen en zijn talenten ontdekt worden. Een omgeving waar volwassenen antwoord geven op zijn/haar vragen en tegemoetkomen aan zijn/haar behoeften. Op maat, passend bij ieder kind. Vanuit een doorgaande lijn!

 

Meer informatie over Ons Kindbureau:

Ons Kindbureau

Aanmelden bij Ons Kindbureau

Ons pedagogisch handelen BSO en KDV De Vlechter

 

Meldcode huiselijk geweld

 

Handleiding meldcode

 

Veiligheidsplan

 

Definitief rapport BSO Kinderopvang De Vlechter

Definitief rapport KDV Kinderopvang De Vlechter