Overblijven

We werken met het online systeem TSO-ASSISTENT. Uw kind zal er helemaal niets van merken, maar u wél – in positieve zin. 

Het is van belang dat alle ouders/verzorgers, dus ook degenen die hun kind niet of incidenteel gebruik laten maken van de overblijf, zich registreren in het systeem.  

U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes). Ga voor de eenmalige registratie naar www.tso-assistent.net (niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.

 

brinnummer:  21NNC2

ouderregistratiecode:  4344

 

Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd. U ontvangt geen inloggegevens per email.

Heeft u zich eenmaal geregistreerd, doe dat dan onder geen beding een tweede keer. Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op vergeten inloggegevens opvragen. Blijkt uw emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.

U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.

U zult dus niet meer gebonden zijn aan een abonnement of een strippenkaartsysteem en de kinderen hoeven ook niet meer met contant geld naar school. 

De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgemelde afwezigheid of onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden gelijk bericht ontvangen per email. 

Voor ouders/verzorgers die niet beschikken over internet, zal op school een computer beschikbaar zijn, eventueel met hulp van een overblijfouder zodat u toch zonder probleem overblijf kunt reserveren. 

Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder scherm vindt, Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-coördinator.

Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

De tso-coördinator

Oktober 2016