Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) wil zich optimaal inzetten ten goede van de kinderen op KC De Vlechter in Vlijmen en op De Bron in ’s-Hertogenbosch , in een open, transparante communicatieve sfeer.

De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze scholen en het onderwijs aan de kinderen betreffen. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel.

De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat op andere gebieden de MR haar advies kan geven of om advies gevraagd kan worden.

 

Contact: Medezeggenschapsraad@kcdevlechter.nl