Gezonde school

 

            

           

Onze school is gezond!

Onze school is in het bezit van het vignet gezonde school. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Binnen dit vignet kunnen scholen allerlei themacertificaten halen. De Vlechter heeft drie certificaten gehaald. Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat “Bewegen en sport”, het themacertificaat “Sociaal emotionele ontwikkeling” en het themacertificaat “Voeding”

 

Voor Bewegen en sport zetten we de volgende activiteiten in:

 • Wekelijkse gym- of beweegmoment (minimaal 90 minuten voor groep 3 t/m 8 en dagelijks 45 minuten voor groep 1-2);
 • Gymles volgens een bewegingsplan;
 • Een hele week in het teken van de sport tijdens de Nationale Sportweek met onder andere de Koningsspelen, maar ook Bewegen aan Tafel, 4-tegen-4 toernooi voetbal, gymlessen bij de verenigingen enz.;
 • Samenwerking met stichting de Schroef, de buurtsportcoach, voor SPORT na school, zodat kinderen na schooltijd extra kunnen kennismaken met sport en bewegen;
 • De school neemt deel aan de verschillende schoolsporttoernooien in de gemeente, zoals het schoolvoetbaltoernooi, schoolhockeykampioenschappen en het schoolhandbaltoernooi.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling voldoen we aan de volgende criteria: 

 • De school voert een sociaal veiligheidsbeleid;
 • Er is op school een persoon met de volgende taken: coördinatie van beleid ten aanzien van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten;
 • Er is een monitoringsysteem m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen op school. Het monitoren gebeurt met een instrument dat een actueel beeld geeft.
 • De school voert een sociaal veiligheidsbeleid;
 • Er is op school een persoon met de volgende taken: coördinatie van beleid ten aanzien van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten;
 • De school betrekt de ouders van leerlingen als pedagogisch partner.

Voor voeding zetten we de volgende activiteiten in en voldoen we aan de volgende criteria:

 • De school doet mee aan het project “Les je dorst” en heeft een hygiënisch watertappunt;
 • De school maakt gebruik van het lesprogramma “Lekker fit”;
 • De school informeert ouders over het voedingsbeleid ( o.a. gezonde lunch, traktatiebeleid);
 • De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding, gewicht en gebit. De Jeugdgezondheidszorg voor het periodiek gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 en de schooltandarts zijn hier de bekendste voorbeelden van.Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl